En plats där tiden kan stanna upp

Om Horsviks Gård


En del i Horsviks Naturreservat


Horsviks gård, som ligger på en udde i Östersjön norr om Studsviks brygga, har unika natur- och kulturvärden.

Området utgörs av ett landskap som är rikt på lämningar från en äldre, i huvudsak agrar men även maritim kultur. Miljön innehåller ett antal stenmurar från början av 1900-talet, odlingsrösen, öppna diken, äldre vägsträckningar och artrika betes-marker.

Om Horsviks Vänner


Föreningen Horsviks Vänner


Under 2016 bildades intresseföreningen Horsviks vänner med syfte att verka för att bevara och vårda såväl natur- som kulturlandskapet på Horsvik, i enlighet med platsens historiska användning. Idag sköter föreningen Hagstugan med dess omgivning. Med kommunens gemensamma mål att även Horsviks Gård ska skötas av föreningen efter att renoveringen är slutförd.

Bevarande

Även bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt intresse med boningshus, bodar och andra ekonomibyggnader uppförda från 1700-talet och framåt. Vid Horsvik är det dock helhetsmiljön som är det väsentliga. Hela gården uppvisar en väl sammanhållen miljö vilken berättar om levnadsförhållandena vid kusten från slutet av 1800-talet till i mitten av 1900-talet.

Där tiden stannar upp


Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman. Det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

Telefonväxel på 1930-talet

En av de första (kanske de allra första) telefonväxlarna i bygden kallades Sörmlands Haga. Den installerades 1932 i Studsviksstugan, ett gammalt båtsmanstorp som hette Svans och ligget mellan Studsviks Gård och Horsvik. Det var inte många abonneter i början, sju eller åtta stycken.


Yrkesfiskarna på trakten önskade få komma med på telefonnätet, det fanns ett lasbilsåkeri och senare också taxi vid Haga skola som var intresserande av telefon. Föreståndare för växeln var Martin Hermanson och has fru Elisabet som var dotter till båtsman Svan.

De hade en son som hette Yngve och en dotter som hette Sigrid.


Vid mitt föräldrarhem Tranvik, sattes telefon in i slutet av 30-talet, vi fick nr.14. När min bror och jag övertog arrendegården 1955 begärde vi att få A- och B- nummer, vilket innebar att man fick två apparater på ett abonnemang. Det var ju lite knepigt i vilken stuga man skulle svara, men det löste Elisabet med att dom ringde en signal på A och två på B. Hon hade inte en skyldighet att vara så tillmötesgående, men så var det på den tiden.


Man kunde inte ringa dygnet runt. Vintertid var växeln öppen på vardagarna från 08.00 till 20.00 och på sommaren från 07.00 till 20.00. På söndagar och helgdagar mellan 08.00 til 10.00 samt 14.00 & 18.00.


Text av Thomas Carlsson, RamsdalKärt barn har många namn! Stugan Sörmlands Haga, har genom tiden varit viktig och i folkmun kallad Telegrafstugan, idag benämnd som Hagstugan.

Bild ur "Berättelser från Bälingebygden")

Bild på Hagstugan, sommaren 2022

Hagstugans historia

Stuga i naturreservat invigs. "Känns jättekul"

På måndagen den 27 juni 2022 invigde Föreningen Horsviks vänner Hagstugan i Horsviks Naturreservat. Nu hoppas föreningen på att uthyrningen ska komma igång och att i framtiden kunna utvidga verksamheten.

 - Det är en av Sveriges mest välbevarade skärgårdshemman med intakt grårdsstruktur. Så det är väldigt unikt, säger Marie Fleetwood, medlem i intresseföreningen Horsviks Vänner.


Hagstugan är en del av Horsviks Gård. Till gården hör ett tiotal hus, varav de ädsta är från 1700-talet. Under 1950-talet var Hagstugan en telegrafstuga.


Föreningen Horsviks Vänner har som syfte att bevara natur- och kulturlandskapet i området och ge en insikt i hur livet såg ut i Sverige skärgårdahemman. Tanken är att i framtiden kunna driva verksamhe i fler av husen som tillhör gården.

 - Nu arrenderar vi stugan av kommunen med ett gemensamt mål att hela gården ska skötas av föreningen efter att kommunen har renoverat byggnaderna, sägen Marie Fleetwood.


I framtiden hoppas Horsviks Vänner att gården ska fungera som ett vandrarhem i likhet med "fjällstuga".

 - De som paddlar, vandrar eller besöker naturreservatet ska kunna nyttja der. Man ska kunna fika eller köpa sig en natt för att sova, säger hon.


Hon berättar att det roligt att kommunen satsar på naturreservatet. Det har tidigare varit svåråtkomligt men nyligen byggdes en ny parkering för att underlätta besökare.

 - Det känns kul att ha invigt stugan. Nu finns det mer incitament att fortsätta arbeta med området och underhållet av gården, säger Marie Fleetwood.

Malin Stenberg Sörmlands Nyheter

malin.stenberg@sormlandsmedia.se

Press & Media

Jag vill bli medlem i föreningen Horsviks Vänner

Medlemsavgift: Enskild medlem 50 SEK | Familj 100 SEK